انتقال خون شیراز
روز هفته تاریخ مکان زمان
شنبه 1395.09.02 شهرستان سعادتشهر 08:00الی14:00
- -
یکشنبه 1395.09.03 میراث فرهنگی 08:00الی14:00
فضای سبز شهرداری 08:00الی13:00
دوشنبه 1395.09.04 آموزش و پرورش مرودشت 08:00الی13:00
مسجد امام سجاد 16:30الی20:300
- -
سه شنبه 1395.09.05 - -
بوانات 08:00الی13:00
- -
چهارشنبه 1395.09.06 - -
بوانات 08:00الی13:00
- -
پنج شنبه 1395.09.07 - -
شاه چراغ(اتوبوس) 08:00الی13:00
- -
جمعه 1395.09.08 - -
آشنایی با تیم های سیار